Zmiany w KRS 

Świadczymy usługi z zakresu opracowania projektów zmian w umowie spółki, przygotowania stosownych protokołów i uchwał wspólników lub zarządu oraz pomagamy przy ujawnieniu w/w w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie z zakresu dokonywania wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, Regon-ie, Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie.Do najczęściej zlecanych nam zadań należy przeprowadzenie rejestracji w zakresie: 

  • zmiany adresu siedziby lub nazwy firmy
  • zmiany wspólników lub podwyższenia kapitału
  • zmiany członków zarządu lub sposobu reprezentacji
  • zmiany przedmiotu działalności (PKD) lub umowy spółki
  • złożenia sprawozdania finansowego

Koszt netto wraz z opłatami oraz naszą usługą wynosi 900 złi przedstawia się następująco:

  • Opłaty sądowe (opłata do wniosku, ogłoszenie w MSiG)
  • Cena netto usługi krs-ekspress.pl
   *  (opcja dodatkowe)dojazd do klienta po dokumenty
500,- zł

400,- zł

100,- zł

Na podstawie zlecenia Klienta opracowujemy formularze oraz inne wymagane dokumenty, umowy lub uchwały niezbędne do rejestracji zmian w KRS. Następnie po wydrukowaniu ich i podpisaniu przez Zamawiającego nasz konsultant składa je we właściwym sądzie. Rozpoczynamy etap monitorowania postępów w rejestracji złożonego wniosku.  

Po jego zakończeniu dostarczamy Państwu stosowne postanowienie wraz z aktualnym odpisem.